نماز امیرالمومنین على علیه السلام

 

نماز امیرالمومنین على علیه السلام  


از حضرت صادق علیه السلام روایت کرده اند که فرمود: هر کس از شما که چهار رکعت

نماز امیرالمومنین علیه السلام را بجا آورد از گناهان بیرون آید مانند روزى که از مادر متولد

شده باشد و حاجتهاى او برآورده شود و آن چهار رکعتى است که به صورت دو رکعت دو رکعت

 خوانده مى شود به این ترتیب که در هر رکعت بعد از حمد پنجاه مرتبه سوره قل هو اللّه احد را

 بخواند که جمعا در چهار رکعت دویست مرتبه مى شود و خواندن این نماز هم حدودا نیم

ساعت طول مى کشد و احادیث بسیارى در فضیلت خواندن این چهار رکعت نماز در شب

و روز جمعه وارد شده و اگر بعد از نماز بگوید: اللهم صل على النبى العربى و للّه وارد شده

 که گناهان گذشته و آینده او آمرزیده شود و چنان باشد که دوازده مرتبه قرآن را ختم کرده

 باشد و حق تعالى گرسنگى و تشنگى قیامت را از او دفع کند.

/ 0 نظر / 3 بازدید