** ذکری عظیم و جامع برای دنیا و آخرت **

بسم الله الرحمن الرحیم ذکری عظیم جامع برای تحولات عظیم روحی ، قرب به سوی خدا ، رسیدن به حوائج ، خیر دنیا و آخرت ، بخشش گناهان ، نورانیت قلب ، کاهش غم و اندوه ، استرس و اضظراب ، گنج بزرگ دنیا و آخرت ، ... " بسم الله الرحمن الرحمن الرحیم لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم لااله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین " توضیحات : این ذکر و سایر اذکار باید خاضعانه و خاشعانه تکرار شود

/ 1 نظر / 140 بازدید
رازک

خیلی به این ذکر اعتقاد دارم