جهت رسیدن به مقصود

جهت رسیدن به مقصود

جهت رسیدن به مقصود این عمل را انجام بده که مجرب است

اول یک دور تسبیح صلوات بگیرید(یعنی صد مرتبه صلوات بفرستید )

  سپس ۱۰۰۰ مرتبه بگویید   الغالِبُ العَزیزُ

سپس صد مرتبه بگویید

و کَفی باللهِ حَسیباً و کَفی بِاللهِ عَلیماً  و کَفی بِاللهِ وَلیّاً و کَفی بِاللهِ شَهیداً مُحَمَِد

رَسولُ اللهِ

 

منبع : منتخب الختوم صفحه ۱۳۲

 

/ 0 نظر / 3 بازدید