خداوند یار آور یاد آوران است

فاذکرونى اذکرکم و اشکروا لى و لا تکفرون .
((پس مرا یاد کنید تا شما را یاد کنم و شکر نعمت من به جاى آورید و کفران نعمت نکنید.))
در روایات آمده است که رسول اکرم (ص ) فرمود: کسى را که چهار چیز داده باشند، چهار چیز دیگر هم داده اند و تفسیر آن در کتاب خداست :
1- کسى که توفیق یاد خدایش داده اند، خدا هم به یاد او خواهد بود اذکرونى اذکرکم به یادم باشید تا به یادتان باشم .
2- کسى که توفیق دعایش داده اند، اجابت دعا هم داده اند. ((ادعونى استجب لکم )) مرا بخوانید تا اجابت کنم شما را.
3- کسى که مقام شکرش داده اند، زیادى نعمت هم داده اند. ((من شکرتم لازیدنکم )) اگر شکرم بگذارید، حتما نعمت شما را زیاد مى کنم .
4- و کسى که توفیق استغفارش داده اند، آمرزشش هم داده اند. ((استغفروا ربکم انه کان غفارا)) از پروردگارتان آمرزش بخواهید که او آمرزگار است
آن چنان که حضرت رب العالمین مى فرماید، هر کس که یادش کند او را یاد مى کند و از وى غفلت نمى نماید، کما این که در قرآن مجید که مهم ترین مرجع یاد است خداوند بزرگ در آن ذاکرین خویش را ذکر کرده و چه نیکو ذکرى ، و چه تجلیل بزرگى که از حد بیان و وصف بیرون است .

/ 0 نظر / 2 بازدید