ذکری برای قدرت حافظه

قدرت حافظه:

 

اگر کسی در بامداد (قبل از اذان صبح)این دعا را نوشته بشوید و بیاشامد قدرت حافظه او زیاد شود

 

و دعا این است:


نوّر بکتابک قلمی و اشرح به صدری و اطلق به لسانی بقوّتک و  لاحول و لا  قوّةالاّ باالله العلیّ العظیم

 

/ 0 نظر / 5 بازدید