ایمنی میت از عذاب

 

ایمنی میت از عذاب

از پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله مروی است که نبی مکرم 3 مرتبه به لفظ جلاله سو گند خوردند که

 والله والله والله  اگر کسی این دعا را در دست راست و یا در کفن میت قرار دهد  آن میت از عذاب

 ایمن خواهد بود

 

 {{ اللهم ان هذا اول قدومی الیک فاکرمنی فان الضیف اذا نزل بقوم یکرم و انت اولی بالکرامه .

 الهی ما دمت حیا" عصیتک و انت احسنت علی. فلآن انقطع عصیانی فلا تقطع احسانک عنی . یا

رب اعتقنی من النار بمحمد و آله الاطهار الابرار الاخیار  و صلی الله علی محمد وآله الطاهرین }}

 

 این دعا را لوله مانند بپیچید به نحوی که نوشته ها طرف داخل باشند و  نخی به دور آن بپیچید و

 در دست راست و یا سمت راست کفن میت قرار دهید (در دست باشد بهتر است )

 

/ 0 نظر / 7 بازدید