پاداش ختم بیست روز روزه در ماه رجب

پاداش ختم بیست روز روزه در ماه رجب :

رسول خدا صل الله علیه و آله و سلم  فرمودند : هر که از ماه رجب بیست روز را روزه بگیرد  پس گویا

که خداوند عزوجل را بیست هزار سال عبادت کرده باشد

/ 0 نظر / 2 بازدید