پاداش ختم نوزده روز روزه در ماه رجب :

پاداش ختم نوزده روز روزه در ماه رجب :

رسول خدا صل الله علیه و آله و سلم  فرمودند : هر که از ماه رجب نوزده روز را روزه بگیرد خداوند

برای او فضایل کافی از مروارید لطیف تازه به موازات کاخ آدم علیه السلام و ابراهیم علیه السلام در

بهشت عدن می سازد پس او به آن ها سلام داده و آنها بخاطر اکرام و بجا آوردن حقش بر او سلام

می کنند ( خداوند برای او به خاطر هر روزی که روزه گرفته به مانند روزه هزار سال می نویسد )

 

/ 0 نظر / 3 بازدید