نقش نگین ( خاتم) ائمه اطهار (ع)

 

نقش نگین ( خاتم) ائمه اطهار (ع)


همه ما ائمه اطهار را دوست داریم اما هرکسی ارادت خاصی نسبت به یکی از ایشان دارد لذا میتوان

 انگشتری با رکاب نقره و نگینی که افضل تر است از عقیق یمنی باشد و یا درصورت عدم دسترسی از

 شرف الشمس تهیه کرد و سپس یکی از موارد زیر را برروی نگین آن حک نمود.


نقش خاتم امیر المومنین ( ع): (( الملک لله ))
نقش خاتم امام حسن (ع ): (( الحق مر))
نقش خاتم امام حسین ( ع): ((طالب الدنیا فی التعب))
نقش خاتم امام سجاد (ع) : (( الصبر مر ))
نقش خاتم امام محمد باقر ( ع): (( القنوع غنی))
نقش خاتم امام جعفر صادق(ع): (( الفوا سجیعه الاکرام))
نقش خاتم امام موسی کاظم(ع): (( من کثرت سلامته دامت غفله))
نقش خاتم امام رضا ( ع): (( من رفض هواه کفی شر دنیا ه))
نقش خاتم امام جواد (ع): (( من کثر شهواه دام حسراته))
نقش خاتم امام هادی (ع): (( من عسی هواه بلغ مناه))
نقش خاتم امام حسن عسگری (ع) : (( من لانت کلمت وجبت محبته))
نقش خاتم امام زمان (ع): ((العلم عندالله و لا یعلم الغیب الالله))

/ 0 نظر / 3 بازدید