فضیلت خواندن سوره توحید بعد از هر نماز

فضیلت سوره توحید بعد از هر نماز

و کلینى به سند معتبر ازحضرت صادق علیه السلام روایت کرده است که
هر که ایمان دارد به خدا و روز قیامت باید که ترک نکند بعد از هر نماز فریضه خواندن سوره قُلْ هُوَاللّهُ اَحَدٌ را بدرستى که هر که بخواند آن را خدا جمع کند براى او خیر دنیا و آخرت را و مى آمرزد او را و پدر و مادر او را و هر که از پدر و مادر او به هم رسیده اند

 

و در حدیث دیگر وارد شده است که هر که بعد از هر فریضه ده مرتبه سوره 

قُلْ هُوَ اللّهُ اَحَدٌ بخواند حق تعالى از حورالعین به او تزویج نماید 

 

 و سید بن طاوس از حضرت رسول صلى الله علیه و

آله روایت کرده است که هر که بعد از هر نماز سوره قُلْ هُوَاللّهُ اَحَدٌ بخواند رحمت از آسمان بر سرش فروریزد و سکینه بر او نازل گردد و خدا نظر رحمت بسوى او افکند و گناهانش را بیامرزد و هر حاجت که سؤ ال کند برآورد و در امان خدا باشد

 

از امام باقر (ع) روایت شده : هر کس سوره توحید را یکبار بخواند بر او مبارک گردد و اگر دو بار بخواند خود و اهل او مبارک شوند و اگر سه بار بخواند خود و اهل و خانواده و همسایگانش مورد  برکت قرار گیرند و اگر دوازده مرتبه بخواند خدای تعالی دوازده قصر برای او در بهشت بنا کند و حافظان بهشت  گویند که بیائید ما را به بهشت برادرمان ببرید نا به آن بنگریم و هر کس صد مرتبه بخواند خدای تعالی بیست و پنج سال او را ببخشاید به جز گناهان مربوط به خون و اموال یعنی قتل و دزدی و مال مردم خوری . و هر کس چهارصد مرتبه بخواند خدا به او ثواب چهارصد شهید که همگی سر بریده و خون از بدنشان جاری است به او عطا  فرماید و هر کس هزار مرتبه بخواند نمیرد تا جایگاهش را در بهشت ببیند و یا دیگران ببیند.

 

 

/ 0 نظر / 76 بازدید