فرستادن صلوات هنگام شنیدن نام رسول خدا و ثواب آن

فرستادن صلوات هنگام شنیدن نام رسول خدا و ثواب آن :

رسول خدا صل الله علیه و اله و سلم به عباس بن عبد المطلب فرمودند :

وقتی که من متولد شدم خداوند هفت کوه در هفت آسمان قرار داد و پر از ملائکه نمود که عدد آن ها را

کسی غیر از خدا نمی داند و تا روز قیامت تسبیح خدا می کنند و خداوند ثواب آن ها را قرار میدهد برای

کسی که اسم من را بشنود و صلوات بفرستد

منبع :فوائد الصلوات ص ۱۸۷

 

رسول خدا صل الله علیه وآله و سلم فرمودند :

خداوند متعال دو فرشته بر من مامور نمود تا هر بنده مومنی چنانچه با شنیدن نام من بر من صلوات

فرستد آن دو ملک گویند ( غفر الله لک ) خداوند تو را بیامرزد . سپس خداوند و تمام فرشتگان آمین

گویند و اضافه نماید که نیست بنده ای که نام حبیب من نزد او برده شود و بر او صلوات نفرستد مگر آن

که دو ملک گویند : ( لا غفر الله لک ) خداوند تو را نیامرزد سپس خداوند و ملائکه گویند : آمین

منبع : شرح صلوات مقدم ص ۵۱

/ 0 نظر / 28 بازدید