ختم سوره مبارکه علق برای شفای مریض

ختم سوره مبارکه علق برای شفای مریض :

از جمله ختم های مجرب برای شفای بیمار ختم سوره مبارکه ی علق است که مکررا تجربه شده است

و طریقه ی ختم آن این است که چهل و یک پول از سر بیمار تا ناخن پای او ردیف کنند و چهل و یک مرتبه

سوره را بخوانند و بعد از هر بار قرائت سوره از پایین رو به بالا یک پول را بردارند و هر بار که به آیه ی

 سجده رسیدند سجده کنند و چون ختم تمام شد پولها را جمع کنند و به چهل و یک فقیر جداگانه

ببخشند

 

منبع : چشمه ی رستگاری ص ۱۲۷

 

/ 0 نظر / 17 بازدید