نماز استغفار و توبه

نماز استغفار


رسول خدا (ص) فرمود : چون روزیت کم شود و کارت به پراکندگی گراید، حاجتت را

به درگاه حق ببر و نماز استغفار را ترک مکن و نماز استغفار دو رکعت است. در هر

رکعت حمد و سوره قدر را بخوان و بعد از قرائت، 15 بار بگو «استغفرالله» و بعد به

رکوع که رفتی آن را ده بار بگو ومثل نماز جعفر طیار ، نماز را تمام کن که همه

کارهایت ان شاء الله به اصلاح آید.[1]

/ 0 نظر / 8 بازدید