آثار سوء قطع رحم

لعن و نفرین خدا، تسلط اشرار بر جامعه و مقدرات و سرنوشت مردم ، ویرانى دیار و مرگ

 و میر از جمله آثار شوم و ناپسند قطع رحم است .


پیامبر اکرم (ص ) فرمودند:  از کوبنده و از پا در آورنده بر حذر باشید، سؤ ال شد که از پا

 در آورنده چیست ؟ آن حضرت پاسخ داد: قطع رحم .


محروم شدن از لطف و نعمت و بهشت خداوند، رد شدن عبادتها، قساوت قلب و بازخواست از

 دیگر آثار سوء قطع رحم است .


امام باقر (ع ) به نقل از جد بزرگوارش پیامبر اکرم (ص ) فرمودند: ( امتم را چه آنانى که

 

حاضرند و چه آنهایى که غایبند و آن هایى که در اصلاب پدران و ارحام مادرانشان هستند و

 

 بعدا به دنیا مى آیند تا روز قیامت ، همه را توصیه و سفارش به صله رحم مى کنم ... زیرا

 

 صله رحم جزء دین است .

 

/ 0 نظر / 4 بازدید