نماز حضرت رسول

 نماز حضرت رسول ـ صلّی الله علیه و آله ـ


نماز حضرت دو رکعت است. در هر رکعت بعد از حمد پانزده مرتبه سوره قدر،

 و در هر یک از رکوع و بعد از سر برداشتن از آن و در سجود و بعد از سر

 برداشتن از آن و در سجده دوم و بعد از سر برداشتن از آن پانزده مرتبه

سوره قدر را بخواند، بعد از آن رکعت دوم را مثل رکعت اولی انجام دهد.

 
اگر چنین کند منصرف شود، در حالی که مابین او و خداوند گناهی نماند،

مگر این که بخشیده شود و هر چه را که طلب کرده به او بدهند.


و مستحب است بعد از آن دعا بخواند که در مفاتیح ذکر شده است.

/ 0 نظر / 6 بازدید