ذکری با نتایج غیر محدود

شب جمعه با وضوء ورو به قبله سر را برهنه کن وبا خشوع تمام 66بار بگو  یالله  ذکرى است مجرب وسید

بحرالعلوم اعلى مقامه این ختم را جهل شبانه روز اورده ونتائج ان را غیر محدود شمرده است 

 

/ 0 نظر / 3 بازدید