پاداش دوزاده رکعت نماز در روز چهارشنبه

پاداش دوزاده رکعت نماز در روز چهارشنبه :

رسول خدا صل الله علیه و آله فرمودند : هر که روز چهارشنبه دوازده رکعت نماز بخواند در رهر رکعتی پس از

حمد سوره توحید و الناس و الفلق را هر کدام سه مرتبه بخواند منادی از زیر عرش ندا کند که ای بنده من کار

از سر گیر که هر چه کرده ای خدای تعالی بیامرزد .

 

 

 

منبع : نزهة الزاهد ص ۲۷۰

 

 

/ 0 نظر / 26 بازدید