جهت شفای مریض

اگر کسی مریض داشته باشد سه روز و سه شب متوالی این آیات را هشتاد بار با نیت خالص و توجه به خدا

و معنی آن بخواند و در شب چهارم وقت سحر بیمار را بیرون آورد تا آن وقت که صبح صادق پدید آید آن گاه او

را به اطاق خودش برند ٬ به اذن خدا خوب میشود .

 

آیات ۱۷ و ۱۸ سوره روم :

فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِینَ تُمْسُونَ وَحِینَ تُصْبِحُونَ

وَلَهُ الْحَمْدُ فِی السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِیًّا وَحِینَ تُظْهِرُونَ

 

 

منبع : خواص آیات قرآن کریم ص ۱۲۶

 

/ 0 نظر / 101 بازدید